OS-FB Soft
Dostępne ziarnistości: SXCRS
Standardowe rozmiary: 110x100x19

OS-SB Hard
Dostępne ziarnistości: SCRS
Standardowe rozmiary: 200x50x76